onsdag 15. februar 2012

Lysthuskonkurranse!

Nordre Land Hagelag fyller 60 år i 2012 og markerer jubileet med en hagefestival den 30.06 og 01.07.12. 

Hovedarrangementet den 01.07. 12 blir en høytidelig åpning av et lysthus i Jemtlandsbygningens hage på Lands Museum. I den anledning utlyser vi nå en tegnekonkurranse blant våre medlemmer samt elever ved byggfag og design og håndverk ved Dokka Videregående skole.

Frist for innlevering av tegninger er den 07.03.12. De sendes/overleveres til: Mieke Punie, Nybakktåje 174, 2870 Dokka.

Alle innkomne forslag vil bli vurdert av en jury bestående av representanter fra Lands Museum, Dokka Videregående skole og Hagelaget i Nordre Land. Forslagene vil bli stilt utpå museet på selve åpningsdagen. Juryen plukker ut de tre beste forslagene. Vinneren vil få et gavekort pålydende kr.1000,-. De to nest beste vil hver få et gavekort pålydende kr. 200,-. Utdeling av premiene vil skje under åpningen. Juryen avgjør i samarbeid med Museet hvilket av forslagene som blir realisert.

Kriterier:
Lyshuset er tenkt plassert på eksisterende murplatting som ligger ytterst på brinken mot Dokka sentrum, sør for Jemtlandsbygningen. Grunnflaten på lysthuset begrenses av murplattingens størrelse som er på 2,15 x 4,05 m. Lysthusets utforming er opp til forslagstiller.
Jemtlandsbygningen er oppført i 1923 og er et stilsikkert bolighus fra den tidsepoken. Lysthuset skal stå i stil med huset, høyden på huset må forslagsstiller vurdere nøye, en skal kunne se ut over Dokka. Det skal være trivelig å sitte i lysthuset, huset skal kombineres med beplanting rundt og ved nåværende murplatting. Lysthuset tilpasses universell utformingskrav.
Bilder ( 6 stk) av Jemtlandsbygningen følger vedlagt.(bilde 1 og 2: Fasade mot sør med singelgang mot framtidig lysthus. Bilde 3 ”murplattingen” i enden av singelgangen (NB oppbygd mur skal fjernes). Bilde 4 vestsiden av veranda på sørvegg. Bilde 5 : blyglassvindu ved hovedinngangen. Bilde 6: fasade mot øst)

Evt. spørsmål rettes til:
Mieke Punie – miekepunie@msn.com eller Eli Lysen – eli.lysen@gmail.com

  


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar