fredag 20. januar 2012

La humla suse!
Hageselskapet har Humler som signalsak i 2012!
Humler utgjør viktige komponenter i økosystemet både i kulturlandskap og på fjellet gjennom sin avgjørende rolle som bestøvere for en rekke planter.

Hager og urbane parker er viktige områder for noen av våre vanligste humlearter. Redusert bestøvning kan være kritisk for plantearter som allerede er sjeldne og truet.
Også for mange kulturvekster som bærbusker og frukttrær, er humlenes bestøvning viktig for avlingens størrelse.
Mange arter har gått sterkt tilbake både i Europa og Amerika de siste 100 år.I Norge har vi 34 forskjellige arter, og 7 av disse har minsket sterkt i utbredelse. Det er forskjellige årsaker til tilbakegangen, men en av årsakene er at det er færre blomsterenger. Ved å ha humler i fokus gjennom 2012, håper vi å kunne bidra til kunnskap om hvordan vi skal ta bedre vare på humla!

torsdag 19. januar 2012

Studiering om Grønnsaker!

Grønt og Godt med Nordre Land Hagelag!

Lær å dyrke grønt og godt!

Vi har nå en studiering om grønnsaker gående.  Vi har 22 deltakere og vi er strålende fornøyde over at så mange har lyst til å lære om grønnsaker!

Neste samling er 14. februar kl 18.00 på Dokka Videregående skole.

Ta kontakt med Linda på tlf 959 65 251 om du har spørsmål.