onsdag 8. juli 2015

Tilbud om hagerådgivningNå kan du bestille hagerådgivning hos Marits Hageplanlegging. For at dette skal kunne gjennomføres befordrer det at minimum 4 stk bestiller på én og samme helg. Idé-timene kan spres mellom fredag kveld etter kl. 17:00 frem til kl. 12:00 søndag.

Beskrivelse:  En “Idètime” er en befaring hjemme hos deg, hvor du forteller meg hva du/dere ønsker av tomten og vi sammen ser på løsninger og muligheter for å oppfylle disse ønskene i tillegg til å komme med nye innspill og idéer. Vi befarer tomten og finner mulige planløsninger, foreslår beplantning, opprydning, evt. løsning for kjøkkenhage, innspill til sitteplasser, harde elementer som f.eks. sten/urner/benker o.l.

I etterkant av "Idétimen" får dere et skriftlig sammendrag som tar for seg de punktene vi har vært igjennom. Dette, da det ikke alltid er like lett å huske alle idéene som normalt kommer opp i “Idètimen", - derfor greit å ha det sort på hvitt. Sammendraget lages slik at det også kan brukes som en enkel fremdrifts-/prosjektplan. 

En Idétime koster kr. 2.800 + mva = Kr. 3.500.  Bestill på marit@hageplanlegging.no eller ring for en prat på 91 11 10 20.