fredag 20. januar 2012

La humla suse!
Hageselskapet har Humler som signalsak i 2012!
Humler utgjør viktige komponenter i økosystemet både i kulturlandskap og på fjellet gjennom sin avgjørende rolle som bestøvere for en rekke planter.

Hager og urbane parker er viktige områder for noen av våre vanligste humlearter. Redusert bestøvning kan være kritisk for plantearter som allerede er sjeldne og truet.
Også for mange kulturvekster som bærbusker og frukttrær, er humlenes bestøvning viktig for avlingens størrelse.
Mange arter har gått sterkt tilbake både i Europa og Amerika de siste 100 år.I Norge har vi 34 forskjellige arter, og 7 av disse har minsket sterkt i utbredelse. Det er forskjellige årsaker til tilbakegangen, men en av årsakene er at det er færre blomsterenger. Ved å ha humler i fokus gjennom 2012, håper vi å kunne bidra til kunnskap om hvordan vi skal ta bedre vare på humla!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar